Bileşenler PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Friday, 11 January 2008

İstanbul Tabip Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Eczacı Odası

İstanbul Veteriner Hekimler Odası

İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası

İstanbul Barosu

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu

KESK İstanbul Şubeleri Platformu

TÜRK-İŞ İstanbul Şubeler Platformu

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği

DİSK / Dev Sağlık-İş

DİSK / Emekli-Sen 

DİSK/Genç-Sen

DİSK/Limter-İş

Hava-İş

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi

Bağımsız Haber-Sen

Tekstil-Sen

Çağdaş Hukukçular Derneği

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği

Sağlık Hakkı Hareketi Derneği

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği

Fiziksel Engelliler Federasyonu

Halkevleri İstanbul Şubeleri

ÖDP İstanbul İl Örgütü

TKP İstanbul İl Örgütü

SHP İstanbul İl Örgütü

DTP İstanbul İl Örgütü

DSİP İstanbul İl Örgütü

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü

SDP İstanbul İl Örgütü

İşçi Kardeşliği Partisi İstanbul İl Örgütü

Emekçi Hareket Partisi

Küresel Eylem Grubu

Konfeksiyon İşçileri Derneği

Tersane İşçi Kurulu

Tersane İşçileri Derneği

Divriği Kültür Derneği

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmara Şubeleri

Demokratik Haklar Platformu

Proleter Devrimci Duruş

Özgürlük İçin Mücadele Platformu

Sosyal Haklar Derneği

Marksist Bakış Dergisi

Kaldıraç Dergisi

Devrimci Hareket Dergisi

Sınıf Mücadelesi Gazetesi

İşçi Gazetesi

İşçi Evi Derneği

Halk Cephesi

Ezilenlerin Sosyalist Platformu

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu

Devrimci İşçi Partisi Girişimi

Ezilenlerin Kurtuluşu

İşçi Cephesi

Organize Sanayi Bölgesi ve İMES İşçileriDerneği

Emek Araştırmaları Dayanışma Topluluğu

78'liler Türkiye Girişimi

Alınteri Dergisi

Odak Dergisi 

Partizan Dergisi

Ürün Dergisi

Tersane İşçileri Birliği Derneği

İlerici Gençler Derneği

Halk Kültür Merkezleri

Köz Dergisi

Özgür Eğitim Platformu

Sosyalist Emek Hareketi

Sosyal Haklar İçin Kadın Dayanışma Platformu

Öğrenci Kollektifleri

 

 

 

Son Güncelleme ( Thursday, 05 August 2010 )
 
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu