İstanbul hastanelerinde GREV! PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Wednesday, 20 April 2011

Orijinali için tıklayın

 Doktorlar, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri, hastabakıcılar, tıp fakültesi öğrencileri ve taşeron işçiler... Türkiye’nin dört bir yanında onbinlerce sağlık emekçisi beyaz önlüklerini çıkartıp g(ö)rev önlüklerini giydiler, hastane bahçelerinde grev çadırlarını kurdular. İstanbul’da da Yedikule Göğüs Hastanesi’nden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne; Aile Sağlığı Merkezlerinden özel hastanelere kadar bütün hastanelerde iş bırakarak alanlara çıkan sağlık emekçileri, AKP Hükümeti’ni bir kez daha uyardılar.

Tek tek hastanelerde yapılan eylemlerin ardından saat 12.00’de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde toplanan sağlıkçılar buradan Millet Caddesi’nin bir bölümünü trafiğe kapatarak Haseki Hastanesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler.

ÖĞRENCİLER DERSLERİ BOYKOT ETTİ

Tıp fakültesi öğrencilerinin dersleri boykot ederek yürüyüşe katıldığı anonsu yapılırken, yürüyüşe aralarında KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri, Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, Tekstil Sen Genel Başkanı Engin Gül, Deri-İş Genel Başkanı Musa Servi’nin de bulunduğu çok sayıda sendikacı; EMEP, ÖDP, ESP ve Halkevleri gibi çok sayıda siyasi parti ve kurumdan yönetici ve temsilciler katıldı.

Direnişte bulunan Masdaf , Casper, Ontex ve PTT işçileri de hem seslerini duyurmak hem de sağlık haklarına sahip çıkmak için eylemde yer aldılar. Diş hekimliği öğrencilerinin eyleme kitlesel katılımı da dikkat çekti.
Öte yandan hasta ve hasta yakınlarının da sağlık emekçilerinin çağrılarına uyarak  acil vakalar dışında hastanelere gelmemeye özen göstermesi, gelenlerin de sağlıkçılara destek vermesi dikkat çekti.

AKDAĞ’A BÜYÜK TEPKİ

Öğle saatlerinde Çapa Tıp Fakültesi’nden yürüyüşe başlayan sağlıkçıların hedefinde AKP Hükümeti ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ vardı. Özellikle Akdağ yol boyunca ıslıklarla protesto edildi ve yuhalandı. Sağlıkçılar  sık sık “AKP halka zararlıdır”, “Sağlıkta ticaret ölüm getirir” ve “Köle değil sağlıkçıyız” sloganları attılar.

Yürüyüş boyunca meslektaşlarına seslenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk de Recep Akdağ’ın “obezlere şişko deyin” sözünü anımsatarak, “AKP Hükümeti’nin bu şişko reformuna; IMF ve Dünya Bankası’ndan beslenen bu obez sağlıkta dönüşüm programına hayır diyoruz” dedi.

Mitinge dönüşen yürüyüş Haseki Hastanesi yakınında son buldu. Burada ilk sözü alan TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, AKP Hükümeti’nin yüzbinlerce sağlık çalışanının taleplerini görmezden gelmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Sesimizi duyurmak için gereken neyse yapacağız” dedi.

SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, haklarını talep eden sağlıkçıların sayısının az olduğu iddialarına değinerek “Sağlık Bakanı bizi saymaya kalkmasın bir tek yürek olduk” dedi. Grev hakkını çağdışı ilan ve grev önlüğüne “deli gömleği” eden Başbakan Erdoğan’a da grev önlüğü giydiği zamanları hatırlatan Yorgun, “Başbakan artık grevden anlamaz; eskiden grev önlüğü giymişti ancak bugün emperyalizmin gömleğini giymiştir” diye konuştu.

 “Bu başbakan bu ülkeye yakışmıyor, bu meclise yakışmıyor.  Sadece uluslararası emperyalizmin yanına yakışıyor” diyen Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin ise “Bu ülkede modası geçtiği için bir tarafa atılması gereken tek bir şey var o da sensin ve senin hükümetindir” diye konuştu.

AKP HALKA ZARARLIDIR

Dev-Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, “AKP halka zararlıdır, emeğiyle geçinenlere; kadınlara ve gençlere zararlıdır. Sadece taşeron patronlarına, ABD’ye IMF’ye yararlıdır” diyerek seslerini 1 Mayıs alanlarında da duyurmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İstanbul’da sağlıkçıların grevini örgütleyen sağlık örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören de, “Bilinsin ki eylemimiz hastalarımıza karşı değildir. Sağlık çalışanlarını mutsuz, hastaları mağdur eden, sağlığı ticarete hastaları müşteriye, hastaneleri ticarethanelere dönüştürmeye çalışan sağlık politikalarına karşıdır. Bizleri aralıksız 33 saat çalıştıran; hastalara her muayene için katılım payı ödeme zorunluluğu getirenlere karşıdır. Sağlığımızı uluslar arası sermaye örgütleriyle pazarlık konusu yapanlara karşıdır. Bu haklı ve onurlu mücadelemizde bütün hastalarımızın, bütün halkımızın desteğini bekliyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)


‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME KARŞI GREVDEYİZ'

İstanbul’da Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde bir araya gelen sağlık emekçileri poliklinik girişlerinde hasta ve hasta yakınlarına dağıttıkları bildiri ile greve niçin gittiklerini anlatıp destek vermelerini istediler.

Bildiri dağıtımından sonra hastane başhekimliği önünde toplanan sağlık emekçileri bir basın açıklaması yaptı. Burada bir konuşma yapan Ortopedi Şefi Ünal Kuzgun sağlığın hak olmaktan çıkartılıp ticari bir meta haline getirildiğine dikkat çekerek “Sağlık çalışanların bundan kesinlikle etkileneceğini adımız gibi biliyoruz ama hastalar da bundan etkilenecek. sürekli artan katkı payları nedeniyle etkilenecekler” dedi. “Hekimler rahat olmazsa, kafaları rahat olmazsa vatandaşlara sağlıklı hizmet de sunamaz” diyen Kuzgun hasta ve hasta yakınlarından eylemi desteklemelerini istedi.

Basın açıklamasını okuyan SES İşyeri Temsilcisi Mihriban Emek Kaşkal bütün sağlık çalışanları olarak yıllardır uygulanan sağlık politikalarına itiraz etmek için bu grevi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bilinmesini istiyoruz ki eylemimiz hastalarımıza karşı değil, sağlık çalışanlarını mutsuz eden , sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri ticarethaneye dönüştürülmeye çalışan sağlık politikalarına karşıdır” dedi. Alanlarda binlerce sağlık çalışanı olarak tepkilerini göstereceklerini ve iki gün boyunca görev çadırlarında kesintisiz görev nöbeti tutacaklarına vurgulayan Kaşkal “İş, gelir, can güvencesi, Mesleki bağımsızlığımıza, mesleki onurumuza saygı, Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti istiyoruz. Bu haklı ve onurlu mücadelemizde bütün hastalarımızın ve halkımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Hasta yakınlarının da yoğun destek verdiği basın açıklamasında bir hasta yakını da konuşma yaptı. Sağlık çalışanlarının sürekli baskı gördüğünü söyleyen hasta yakını “Onların bu durumları tabii ki biz hastaları da etkiliyor. Onların yaşadıkları düzeltilirse bizim yaşamımızda bizim hastalığımızda daha iyi kontrol altına alınır daha iyi bakılırız. Ama bu şartlarda bir doktor 50 tane 100 tane hastaya bakarsa o zaman muayenemiz tedavimiz yapılamaz. Onun için hastalar olarak onların bu eylemlerini yürekten destekliyoruz ve bütün halkı da desteklemeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra hastane bahçesinde yürüyüş yapan sağlık emekçilerine hasta ve hasta yakınları da alkışlarla destek verdi. Yürüyüş boyunca “Sağlık haktır satılamaz” “Herkese eşit ücretsiz sağlık” “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları attı. Eylem sonunda Grup Bandista verdiği kısa dinletiyle sağlık emekçilerinin grevine destek verdi. Sağlıkçılar daha sonra hep beraber merkezi yürüyüş için Çapa Tıp Fakültesi önüne gittiler.
(İstanbul/EVRENSEL)


SAĞLIKÇILAR ŞİFREYİ ÇÖZDÜ

Eşit, parasız nitelikli sağlık hizmeti ve insanca çalışma koşulları isteyen tüm sağlık çalışanları Türkiye’nin her yerinde iş bıraktı.

Doktorlar, eczacılar, hemşireler, hastabakıcılar, taşeron sağlık çalışanları grev önlüklerini giydi; sabahın erken saatlerinde hastane bahçelerinde grev çadırları kuruldu.

Türkiye’nin dört bir yanında on binlerce sağlık emekçisi, sağlıkta dönüşüm programına, performans uygulamasına, özelleştirmeye ve hastanelerde taşeron çalıştırmaya karşı greve çıktı. Yarın da devam edecek grevle AKP Hükümetine sağlıkçıları dikkate alma uyarısı yapan sağlık emekçilerine halk da destek verdi. Hastalar acil vakalar dışında hastanelere gitmedi.

İstanbul’da da bir çok hastanede grev çadırları kuran sağlık emekçileri AKP Hükümetini bir kez daha uyardı.
Çapa Tıp Fakültesinde basın açıklaması yapan sağlıkçılar sağlıkta şifreyi çözdük dedi.

İstanbul’da, Çapa Tıp Fakültesinde de sabah saat 07.30’da grev çadırı kuran sağlık emekçileri, bir basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Osman Öztürk, hastanede acil hastalar dışında herkesin grevde olduğunu; hastaların da kendilerini desteklemek için acil vakalar dışında hastaneye gelmedikleri açıkladı.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, bu grevin bir başlangıç olduğunu haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel de eylemde bir konuşma yaptı

Türkiye’de taşeron çalışmanın en yaygın olduğu hizmet sektörü olan sağlık sektöründe kölelik koşullarında çalışan işçilerin sendikası Dev-Sağ-İş Başkanı Arzu Çerkezoğlu da sağlık hakkı mücadelesini omuz omuza sürdüreceklerini vurguladı.

Çapa Tıp Fakültesi sağlık çalışanları basın açıklamasının ardından sloganlar ve alkışlarla hastane bahçesinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşe diş hekimliği öğrencileri de katıldı. (İstanbul/EVRENSEL)


EMEK, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK BLOĞU GREVİN YANINDADIR

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı ve Emek Partisi eski Genel Başkanı Abdullah Levent Tüzel de sağlık emekçilerinin grevine katıldı. Tüzel, Blok olarak, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının sadece kendileri için değil tüm yurttaşların nitelikli eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti hakkı için greve çıktığını belirten Tüzel, bunun aynı zamanda Memur-Sen’de katıldığı toplantıda grevi çağdışı ilan eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da bir mesaj olduğunu belirtti. Grevin, emekçinin en temel hakkı olduğunu belirten Tüzel, “Umarız ki binlerce emekçinin bu uyarısı, sağlıkta taşeronlaştırmadan, özelleştirmeden, ne kadar para o kadar sağlık anlayışından hükümeti vazgeçirir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)


TALEPLERİMİZE KULAK VERİLSİN

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan grev de yüzde yüz katılımla gerçekleşti. Sabah saatlerinde hastalara bildiri dağıtan sağlık emekçileri grevi hastalara anlatıp destek istediler. Daha sonra A Polikliniği önünde toplanan yaklaşık 500 sağlık emekçisi, Başhekimlik binası önüne kadar yürüyerek burada bir basın açıklaması yaptı.
SES Şişli Şube Başkanı Mehmet Ali Alataş, Asistan Doktorlar adına Dr. Feray Kaya ve Dev- Sağlık İş Yöneticisi Erhan Güney’in birer  konuşma yaptığı eylemde ortak metni İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi Dr. Koray Yalçın okudu. Siyasi iktidara seslenen Yalçın sağlık emekçilerinin sesine kulak verilmesini ve taleplerinin yerine getirilmesini dile getirdi. (İstanbul/EVRENSEL)


HAYDARPAŞA'DA YÜZDE YÜZ KATILIM

Sağlık emekçileri Haydarpaşa Numune hastanesi girişine sabah  07.30'da "Bu işyerinde grev var pankartı astılar. Üserlerine "İş, gelir, can güvenliği, mesleki bağımsızlık, parasız eğitim parasız sağlık" önlükleri giyen sağlıkçılar, hastaneye gelen tüm hastalara bildiri dağıttılar. Hastalarla tek tek görüşen ve neden greve çıktıklarını anlatan sağlıkçılara hasta ve hasta yakınları da destek verdi. Greve katılımın yüzde yüz olduğu hastanede, acil hastalar dışında hiç kimseye hizmet verilmedi.

Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde de greve katılım yüzde oldu. Sabah saatlerinden itibaren grev önlüklerini giyerek hastane bahçesinde buluşan sağlıkçılar hasta ve hasta yakınlarına grev hakkında bilgi verdi. Burada yapılan açıklamada Tabipler Birliği Yöneticisi Özdemir Aktan açıklama yaptı. Ortak açıklamayı ise SES İşyeri Temsilcisi Selma Hasanoğlu yaptı.Açıklamaya hasta ve hasta yakınları da destek verdi.  (İstanbul/EVRENSEL)


LÜTFİ KIRDAR’DA GREVE KİTLESEL KATILIM

KARTAL Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastahanesi poliklinikleri önünde TTB, SES  temsilcileri stant açarak eylemin amacını anlatan broşür ve bildirileri hasta yakınlarına dağıttı. Sabah 09.00’dan itibaren hazarlıklarını yapan sağlıkçılar l0.20’de Koşuyolu Acil önünde toplanarak başhekimlik önüne yürüdüler. Yürüyüşte taşınan ortak pankartta talepler ve Grevdeyiz yazısı dikkat çekti.

Burada bir konuşma yapan Koşuyolu İş Yeri Temsilcisi Taner Demir, iş yerlerinde sağlıkçılarda gelecek korkusunun hakim olduğunu belirterek bütün sağlıkçıların talepleri ve grevi olumlu bulduğunu belirtti. Lütfi Kırdar’da çalışan SES Üyesi Hemşire Latife Sarıbaleren ise, sağlık emekçilerinin greve katılımı için bütün bölümlerde duyuru ve çağrılarını yaptıklarını belirterek katılımın yoğun olduğunu dile getirdi. Taşeron İşçisi ve Dev Sağlık-İş Üyesi Ali Çifçi ise yaptığı konuşmada şunları söyledi “Bu eylemlerin amacının biri de bizim gibi taşeron köleliğine mahkum edilenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine dönüktür.”

Daha sonra hastane çevresinde sloganlar atarak, halka, hasta ve hasta yakınlarına çağrılar yaparak yürüyen sağlık emekçileri Lütfi Kırdar Başhekimlik önünde bir basın açıklaması yaptı. Burada konuşan TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan iki günlük grevin bir uyarı eylemi olduğuna dikkat çekerek “Siyasi iktidar bizim sesimizi duyuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Güncelleme tarihi: 2011-04-19 08:30:39
 
< Önceki   Sonraki >
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu