Sağlık çalışanları GöREV'de
Yazar Administrator   
Wednesday, 20 April 2011

Orijinali için tıklayın

 Sağlık emekçilerinin 2 gün süren grevleri başladı. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamında hastanede yatan hastalar ve acil servisler dışında sağlık hizmeti yapılmadı. Sağlıkçılar, iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık ve herkese eşit, parasız sağlık hizmeti talep etti; Sağlık Bakanlığı’na performans sisteminden, katkı ve katılım payı uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi

Sağlık çalışanları, iki gün sürecek olan grevlerine 19 Nisan'da ülke genelinde başladı. AKP’nin sağlık politikalarına karşı Türkiye’nin neredeyse devlet, üniversite ve özel hastaneler de dahil olmak üzere tüm hastanelerinde sağlık çalışanları sabah saatlerinden itibaren iş bırakarak eylemler yaptı.

Eylemlere hasta ve hasta yakınlarından destek verenler oldu. Yürüyüşler sırasında çevredekilerin desteği yoğun oldu. İstanbul’da Çapa’dan Haseki Hastanesi’ne yapılan yürüyüş sırasında dershanelerdeki öğrencilerin yoğun desteği göze çarptı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanları grev çadırları kurdu. Sağlıkçılar, grev çadırlarında sabahlayacak ve grevlerine ikinci gün de devam edecekler.

Sağlıkçılar, grev kararını 13 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirdikleri ve 30 bin sağlıkçının katıldığı mitingde almışlardı.

Devamını oku...
 
İstanbul hastanelerinde GREV!
Yazar Administrator   
Wednesday, 20 April 2011

Orijinali için tıklayın

 Doktorlar, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri, hastabakıcılar, tıp fakültesi öğrencileri ve taşeron işçiler... Türkiye’nin dört bir yanında onbinlerce sağlık emekçisi beyaz önlüklerini çıkartıp g(ö)rev önlüklerini giydiler, hastane bahçelerinde grev çadırlarını kurdular. İstanbul’da da Yedikule Göğüs Hastanesi’nden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne; Aile Sağlığı Merkezlerinden özel hastanelere kadar bütün hastanelerde iş bırakarak alanlara çıkan sağlık emekçileri, AKP Hükümeti’ni bir kez daha uyardılar.

Tek tek hastanelerde yapılan eylemlerin ardından saat 12.00’de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde toplanan sağlıkçılar buradan Millet Caddesi’nin bir bölümünü trafiğe kapatarak Haseki Hastanesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler.

Devamını oku...
 
SAĞLIK HİZMETİ SUNaMAYACAĞIZ
Yazar Administrator   
Tuesday, 19 April 2011

19-20 NİSAN GÜNLERİ

GöREVDEYİZ!

SAĞLIK HİZMETİ SUNaMAYACAĞIZ

       Bizler;

Hekimler, hemşireler, diş hekimleri, ebeler, eczacılar, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, sağlık teknisyenleri, sağlık memurları, psikologlar, biyologlar, paramedikler, hastabakıcılar, taşeron sağlık işçileri,

Kısacası bütün sağlık çalışanları,

19-20 Nisan günleri bütün Türkiye’de GöREVdeyiz.

Tıpkı hafta sonlarında olduğu gibi,

Tıpkı dokuz günlük bayram tatillerinde olduğu gibi,

(Yatan hastalar ve acil servisler dışında)

SAĞLIK HİZMETİ SUNaMAYACAĞIZ!

GöREV günleri saat 09.00’dan itibaren bütün sağlık çalışanları hastane bahçelerinde toplanacak; konuşmalar yapacak, basın açıklamaları, bildiriler okuyacak, yürüyüşler gerçekleştirecekler.

İstanbul’da 19-20 Nisan günleri merkezi olarak gerçekleştirilecek etkinlik programı aşağıdaki gibidir:

19 Nisan 2011 Salı

Saat 07.30: GöREV Çadırlarının Kurulumu (Avrupa  Yakası:İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önü/Anadolu Yakası: Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesi)

Saat 09.00:   Merkezi Başlangıç Basın Açıklaması (İstanbul Tıp Fakültesi GöREV Çadırı önü)

Saat 12.00: Merkezi Buluşma ve Yürüyüş (İstanbul Tıp Fakültesi’nden Cerrahpaşa’ya, Cerrahpaşa’dan Haseki’ye)

Saat 13.00-13.30:  Merkezi Ana Basın Açıklaması (Haseki Hastanesi Önü)

Saat 18.30-21.00:     GöREV Nöbeti Buluşması (İstanbul Tıp Fakültesi GöREV Çadırı. GöREV çadırı hekimler ve sağlık çalışanları tarafından 24 saat açık tutulacak, destek ziyaretleri karşılamaları yapılacaktır.)

 

20 Nisan Çarşamba

Saat 09:00:  Merkezi Basın Açıklaması (Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesi)

Saat 12.00: Merkezi Buluşma ve Yürüyüş (Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy’e)

Katılım ve desteğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

İSTANBUL TABİP ODASI/SES İSTANBUL ŞUBELERİ/DEV-SAĞLIK-İŞ
 
Güvencesizler Ankara'da buluştu
Yazar Administrator   
Monday, 04 April 2011

Orijinali için tıklayın

20 emek örgütünün çağrısıyla binlerce emekçi Ankara’da güvencesizleştirmeye ve taşeron sistemine karşı bir araya geldi. İstanbul’dan Ağrı’ya, Antalya’dan Diyarbakır’a binlerce güvencesiz emekçi “Güvenceli iş insanca yaşam” dedi. Mitingde yapılan konuşamlarda 3 Nisan’ın bir başlangıç olduğu belirtildi 

Birleşik Metal-İş, Petrol-İş, Dev Sağlık-İş, Hava-İş, SES, Nakliyat-İş, Tek Gıda-İş, Haber-Sen, Limter-İş, Belediye-İş, Sine-Sen, TÜMTİS, Dev Maden-Sen, Deri-İş, Sosyal-İş, Basın-İş, Enerji-Sen, TTB, BTS, ESM tarafından düzenlenen, Eğitim-Sen, Spor-Sen, Tarım Orkam-Sen, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Yapı Yol-Sen, Tüm Bel-Sen’in yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün de destek verdiği mitinge binlerce emekçi katıldı.

Saat 11.00’da Dikimevi Kavşağı’nda buluşan emekçiler, “Güvenceli iş, insanca yaşam istiyoruz” sloganlarıyla yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Taşeron gidecek güvence gelecek” slogaları atıldı. AKP karşıtı sloganlar da çoğunluktaydı.

Emekçilerin Kolej Kavşağı’na girmesiyle miting başladı. Miting alanında ilk konuşmayı Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

Devamını oku...
 
GENİŞ TOPLANTI ÇAĞRISI...
Yazar Administrator   
Sunday, 20 March 2011

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu; sendikalar, sağlık meslek örgütleri, meslek odaları, devrimci örgütler, siyasi partilerden oluşan bileşenleriyle toplumu sağlık ve sosyal güvenlik alanında aydınlatmaya; bu konuda farkındalık yaratarak yasa tasarısına ve hükümete karşı emek dünyasını birleşik mücadeleye katmaya; mücadeleyi örgütlemeye çağırmış ve 2007 yılının Aralık ayında resmen kurulmuştur.

AKP hükümetinin uygulamaya çalıştığı “Sağlıkta Dönüşüm” aldatmacası ile birlikte başta Sosyal Sigortalar-Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası’na karşı olmak üzere asgari ücretten domuz gribine, madenlerdeki katliamlardan tersanelerdeki iş cinayetlerine, grevlerden direnişlere birçok konuda eylemler örgütledi, yürüyüşler, mitingler düzenledi, bildiriler dağıtmıştır.

Egemen güçlerin Türkiye halklarına son saldırı yasası olan Torba Yasa’ya karşı mücadelede de aktif bir rol oynamış ve çeşitli eylemler düzenlemiştir.

Sendikaların ve meslek odalarının yönetimlerinin, yasayı çıkartmamak için değil, sadece günü kurtarmak için yaptıkları eylemlerin yanında, platformumuz “Birleşik Mücadele” perspektifi ile yaklaşarak hem bu eylemlere destek vermiş hem de kendi aldığı kararlar doğrultusunda, yasaya karşı yürüyüşler ve fiili bir miting düzenlemiştir.

Bu bakış açısıyla platformumuz, önümüzdeki dönemde “Birleşik Mücadele” perspektifi ile süreci örgütlemek için 27 Mart 2011-Pazar günü, Saat: 10.30’da, İstanbul Tabip Odası’nda geniş bir değerlendirme toplantısı yapacaktır.

Platformumuzun bileşeni olan veya olmayan tüm sendikaları, meslek odalarını, DKÖ’leri, devrimci örgütleri ve partileri toplantıya katılmaya çağırıyoruz.

HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK İÇİN BİRLEŞİK MÜCADELEYE!

 

HSGGP YÜRÜTMESİ

Son Güncelleme ( Sunday, 20 March 2011 )
 
Onbinlerce sağlıkçı 'Çok Ses Tek Yürek' oldu
Yazar Administrator   
Monday, 14 March 2011

Orijinali için tıklayın

13martbuyukSağlıkta özelleştirmelere karşı, 16 sağlık örgütünün organizasyonu ile düzenlenen "Çok Ses Tek Yürek" mitingi, onbinlerce sağlık çalışanının katılımıyla, bugün (13 Mart 2011) Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleştirildi. Mitinge, çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi parti temsilcisinin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

Mitinge katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen sağlık çalışanları, sabah saatlerinden itibaren Ankara Garı'nda toplanmaya başladı. "Sağlıkta özelleştirmeye karşı çok ses tek yürek", "Kadrolu iş, güvenli gelecek", "Sağlık haktır, satılamaz", "Taşerona başkaldırıyoruz", "Sağlıkta ticaret ölüm demektir", "Sağlık haktır" ve  "Sağlıkta dönüşüm yalanına hayır" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan topluluk, "AKP sağlığa zararlıdır", "Sağlık haktır satılamaz", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP hakla hesap verecek" sloganları, şarkılar ve türküler eşliğinde Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçti. Yoğun kalabalık nedeniyle, kortejin Sıhhiye Meydanı'na yerleşmesi zaman aldı. Miting alanı neredeyse tamamen dolduğunda, halen Gar'dan hareket etmeyen gruplar bulunuyordu.

Sağlık çalışanlarının, hekimlerden oluşan ritm grubunun ve sloganların eşliğinde alana yerleşmesinden sonra, devlet tiyatrosu sanatçısı Şebnem Gürsoy ve Dr. Köksal Aydın, "Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı sunumu yaptılar. Sunumun ardından, mitingi düzenleyen ve destekleyen örgütlerin yöneticileri, miting alanını selamladılar ve konuşmalara geçildi.

Son Güncelleme ( Monday, 14 March 2011 )
Devamını oku...
 
"OSTİM'in hesabı sorulacak"
Yazar Administrator   
Monday, 07 February 2011

Orijinali için tıklayın

OSTİM ve İvedik’te 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayetleri İstanbul’da Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) tarafından protesto edildi

Ankara OSTİM ve İvedik’te 3 Şubat Perşembe günü denetimsizlik sonucu yaşanan patlamalara tepkiler gelmeye devam ediyor. Bugün saat 17.45’te Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu üyeleri patlamalarda devletin rolüne dikkat çekerek eylem düzenledi.

“19 işçinin katili; Sermayenin kar hırsı, devletin ve AKP’nin kuralsız iş güvenliğini ve güvencesini yok sayan çalışmaya izin vermesidir” yazılı pankart açan platform üyeleri İstiklal Caddesi boyunca yürüdü. Eylemciler yürüyüş boyunca “Katil devlet hesap verecek”, “OSTİM’in hesabı sorulacak”, “Herkese sağlık güvenli gelecek”, “Torba yasası geri çekilsin”, “Artık ölmek istemiyoruz” sloganları attı.

Yol boyunca yapılan konuşmalarda katliamın iş güvenliğini ve güvenceli çalışmayı hiçe sayan devletin sorumluluğunda olduğu vurgulanırken, halk eyleme davet edildi. Platform üyeleri Ankara’da Torba Yasa mitingine dönük polis saldırısına da tepki gösterdi. Bir eylemci “Bu düzen bir kez daha çarkların işçiler aleyhine döndüğünü gösterdi. Aynı gün başka saldırılar da vardı. İşçilerin emekçilerin haklarını gaspeden torba yasaya karşı çıkan binlerce emekçiye AKP hükümeti gaz bombalarıyla, joplarla, tazyikli sularla saldırdı. İşçi düşmanlığını bu şekilde de gösterdiler” şeklinde konuştu.

Taksim Tramvay Durağı’nda Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu adına işten atılan bir PTT işçisi basın açıklamasını okudu. 

Devamını oku...
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 1 - 12 Toplam: 20
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu